Deklaracja dostępności aplikacji mobilnej “MOVI Guide” ‬

System ANDROID

Deklaracja dostępności dotyczy aplikacji mobilnej umieszczonej w sklepie Play pod adresem:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.moviguid
Data publikacji aplikacji mobilnej: 18 lutego 2021 r.
Data ostatniej aktualizacji: 6 lutego 2024 r.
Aplikacja jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
• Brak możliwości zmiany orientacji ekranu (ograniczenie do widoku pionowego)
• Brak alternatywy dla nagrań audio w postaci tekstu
Wyłączenia:
Mapa interaktywna

System iOS

Deklaracja dostępności dotyczy aplikacji mobilnej umieszczonej w sklepie App Store pod adresem:
https://apps.apple.com/pl/app/movi-guide/id1557887662?l=pl
Data publikacji aplikacji mobilnej: 16 marca 2021 r.
Data ostatniej aktualizacji: 10 maja 2022 r.
Aplikacja jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
• Brak możliwości zmiany orientacji ekranu (ograniczenie do widoku pionowego)
• Brak alternatywy dla nagrań audio w postaci tekstu
Wyłączenia:
Mapa interaktywna

Data sporządzenia deklaracji: 24 marca 2024 r